FLT
O Nas
Strona główna » O Nas » Polityka prywatności
Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (RODO).

W związku z tym przygotowaliśmy niezbędne informacje, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe Państwa oraz jakie przysługują Państwu prawa.

1. Administratorem danych osobowych: FŁT Polska Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, NIP 527-21-76-253, REGON 013271071, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000126489. 


2. Dane osobowe : imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, adres korespondencyjny otrzymaliśmy od Państwa w ramach prowadzonej współpracy lub przy okazji przesłania do nas zapytania ofertowego, albo prośby o informację na temat produktów i usług oferowanych przez FŁT Polska Sp. z o.o.. 


3. Dane Państwa są przetwarzane w celach: 

 • Podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy handlowej
 • realizacji zawartych między Państwem i FŁT Polska kontraktów na dostawy produktów i usług
 • marketingu produktów oferowanych przez FŁT Polska 
 • w celu badania satysfakcji klientów oraz określania jakości naszej obsługi zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem firmy ( art. 6 ust. 1 lit f RODO)
 • realizacji usług spedycyjnych, celnych i transportowych wynikających z zawartych umów handlowych
 • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu FŁT Polska sp. z o.o.
 • rekrutacji na podstawie przesłanych życiorysów 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak są one niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów, odmowa podania tych danych będzie jednoznaczna z rezygnacją z zawarcia umowy. 

5. Dane Państwa przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia usług i realizacji zawartych umów, takim jak firmy kurierskie, poczta, prawnicze, informatyczne oraz innym, które wykażą, że, na mocy przepisów prawa są uprawnione do otrzymania tych danych, np. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim w przypadku gdy jest to niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełniania obowiązków nałożonych z mocy prawa. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu Praw osoby której dane dotyczą.

6. Prawa przysługujące Państwu odnośnie Państwa danych osobowych:

 • Prawo dostępu do treści danych osobowych
 • Prawo do sprostowania swoich danych osobowych 
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora 
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z tym że realizacja tego prawa może być ograniczona bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 • Prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych. 


Aby skorzystać z tych praw, prosimy przesłać prośbę na adres info@fltpolska.pl, niezwłocznie podejmiemy odpowiednie działania, pod warunkiem że będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

7. FŁT Polska Sp. z o.o zobowiązuje się chronić Państwa dane osobowe. Dane będą przechowywane i przetwarzane przez nas przez okres niezbędny do osiągnięcia celów dla których są gromadzone - realizacji obowiązków wynikających z zawartych umów czy kontraktów – maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych ( w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i FŁT Polska Sp. z o.o. lub do chwili w której wyrazicie Państwo życzenie usunięcia tych danych

O Nas